Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Tổng kết công tác năm 2017 Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Một số hình ảnh lễ Tổng kết công tác năm 2017 - Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 - Công ty Matexim

Một số hình ảnh tại hội nghị Tổng kết công ty Matexim 2017-2018:

tong giam doc

Chủ tọa hội Nghị tổng kết năm 2017 : Đ/c Văn Đình Quân - Bí thư đảng ủy công ty, tổng giám đốc công ty.

khai mac dai hoi

Điều hành hội nghị: Đ/c: Vũ Văn Long - Chủ tịch công đoàn công ty,chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng, trưởng phòng tổ chức hành chính.

Đại diện Tổng công ty Veam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Matexim: Đ/c Vũ Từ Công phát biểu chỉ đạo và chia sẽ cùng hội nghị.

Chủ tịch hội đồng quản trị trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong công ty.

Đ/c Tổng giám đốc trao bằng khen cho các Chi nhánh xuất sắc trong công ty.

Đ/c Chủ tịch hội đồng quản trị trao bằng khen cho các Cá nhân lao động xuất sắc trong đơn vị

 

 Bình luận

Đối tác
trở lên