Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (lần 2)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (lần 2)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Do có một số nội dung khách quan chưa kịp để trình Đại hội, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ thông báo nội dung thay đổi về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

  1. Thời gian theo giấy mời đã gửi:                 09h00 phút, ngày 10/6/2022 (Thứ sáu);
  2. Thời gian thay đổi thành:                          09h00 phút, ngày 20/6/2022 (Thứ hai).

Các nội dung khác tại giấy mời đã gửi đến quý Cổ đông không thay đổi. Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ rất xin lỗi vì thay đổi này nếu có ảnh hưởng đến kế hoạch của các Quý Cổ đông và mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ Quý Cổ đông Công ty.

            Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thời gian điều chỉnh như trên.

Trân trọng!

Chi tiết đính kèmBình luận

Đối tác
trở lên