Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thông báo số 73/TB/HCTH Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bổ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian: 8h00' ngày 11/6/2020 (thứ 5)

Địa điển: Phòng họp - Văn phòng Công ty - Km số 3, đường Phạm Văn Đồng - Hà Nội.

(Cụ thể theo các tài liệu đính kèm)

Công ty trân trọng thông báo!Bình luận

Đối tác
trở lên