Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ X 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM), trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thuờng niên lần thứ X năm 2016Bình luận

Đối tác
trở lên