Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thông báo cập nhật thông tin Cổ đông

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ Thông báo việc cập nhật thông tin cổ đông đang sở hữu cổ phần tại Công ty: Để kịp thời cập nhật thông tin của các cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty, kịp thời thông báo thông tin từ Công ty tới quý vị Cổ đông, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Cổ đông. Đề nghị Quý Cổ đông cập nhật thông tin liên hệ (theo file tài liệu đính kèm) gửi về Phòng HCTH Công ty. Khi có sự thay đổi thông tin liên hệ đề nghị quý Cổ đông cập nhật thông báo tới Công ty. Trân trọng cảm ơn!Bình luận

Đối tác
trở lên