Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thanh lý thép hợp kim 20Cr, 40Cr

  Công ty chúng tôi cần thanh ly lô thép tồn kho,  

Công ty chúng tôi cần thanh ly lô thép tồn kho,

Ai có nhu cầu xin liên hệ phòng KD: 0243.7564415 / 0913588481

chủng loại như sau:

TT
Hàng hoá

hiệu

Quy cách

(mm)

Số lượng

(tấn)

(+/-10%)

1

Thép hợp kim tròn cán nóng 

40Cr

Đường kính 100

2.84

2

Thép hợp kim tròn cán nóng 

40Cr

Đường kính 70

2.82

3

Thép hợp kim tròn cán nóng 

40Cr

Đường kính 90

4.73

4

Thép hợp kim tròn cán nóng 

20Cr

Đường kính 12

15.18

5

Thép hợp kim tròn cán nóng 

40Cr

Đường kính 12

4.01Bình luận

Đối tác
trở lên