Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Quy định về việc ký hợp đồng, thỏa thuận cho thuê văn phòng, kho, bãi, tài sản, phương tiện thiết bị ... tại các chi nhánh, đơn vị cơ sở

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ thông báo tới các chi nhánh, đơn vị cơ sở và khách hàng, đối tác quy định về việc: ký kết, thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các văn bản thỏa thuận cho thuê văn phòng, kho, bãi, tài sản, phương tiện thiết bị.... tại các Chi nhánh, các đơn vị cơ sở.Bình luận

Đối tác
trở lên