Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Chung
  043.756.4241
 
Phòng kế toán
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  043.756.4717
 
Phòng kỹ thuật vận tải
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thắng
  0915555368
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng sản xuất
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Chung
  0243.755.7740
  dothanhchung81@gmail.com
Phòng kinh doanh kim khí
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thắng
  0243.7564 415
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng kinh doanh thiết bị
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Thắng
  043.756.4415
  thangtn.ntt@gmail.com
Phòng kinh doanh XNK
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thọ
  0243.756.4415
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng kinh doanh tổng hợp
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Tuấn Anh
  0243.756.4415
  thangtn.mtx@gmail.com

Quảng cáo

Hòm thư

Quy định về việc ký hợp đồng, thỏa thuận cho thuê văn phòng, kho, bãi, tài sản, phương tiện thiết bị ... tại các chi nhánh, đơn vị cơ sở

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ thông báo tới các chi nhánh, đơn vị cơ sở và khách hàng, đối tác quy định về việc: ký kết, thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các văn bản thỏa thuận cho thuê văn phòng, kho, bãi, tài sản, phương tiện thiết bị.... tại các Chi nhánh, các đơn vị cơ sở.Bình luận

Các tin mới hơn:
Đối tác
trở lên