Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết SXKD 2023KH2024

Một số hình ảnh - Hội nghị tổng kết SXKD 2023-KH2024

Một số hình ảnh - Hội nghị tổng kết SXKD 2023-KH2024

1. Phát biểu khai mạc hội nghị và Báo cáo tình hình SXKD 2023 - kế hoạch 2024, Ông Tống Ngọc Thắng - Bí thư đảng ủy công ty, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty MATEXIM.

2. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Lê Minh Quy - Phó tổng giảm đốc Tổng công ty VEAM, Chủ tịch HĐQT Công ty MATEXIM.

 

3. Phát biểu chia sẻ với hội nghị, Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEAM.

4. Phát biểu chia sẻ và báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh MATEXIM Bắc Kạn, Ông Nguyễn Văn Cương - Giám đốc chi nhánh.

5. Phát biểu chia sẻ và báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh Tây Nguyên, Ông Nguyễn Trọng Toản- Giám đốc chi nhánh.

6. Phát biểu chia sẻ và báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh MATEXIM Hồ Chính Minh, Ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc chi nhánh

7. Phát biểu chia sẻ và báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh Nam Hà Nội, Ông Bùi Văn Thành - Giám đốc chi nhánh.

8. Phát biểu chia sẻ và báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh Thái Nguyên, Bà Bùi Thị Thanh Thảo - Giám đốc chi nhánh.

9. Các Tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2023.

10. Các Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

11. Một số hình ảnh khác

Thử backdrop cái nào!

Điều hành hội nghị, thảo luận

Tập trung nghe tham luận, hummmmf chủ đề khó quá...

Tài liệu số hóa ah, cũng được nhưng khó đọc trên điện thoại quá, Mắt kém.....

Chia sẻ thông tin trong nước, quốc tế, nội bộ....

Ông giời hay khóc quá, mà mưa thì mỏ ngồi chơi, ko làm được.....

Happy ending.

 Bình luận

Đối tác
trở lên