Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Chung
  043.756.4241
 
Phòng kế toán
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  043.756.4717
 
Phòng kỹ thuật vận tải
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thắng
  0915555368
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng sản xuất
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Chung
  0243.755.7740
  dothanhchung81@gmail.com
Phòng kinh doanh kim khí
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thắng
  0243.7564 415
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng kinh doanh thiết bị
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Thắng
  043.756.4415
  thangtn.ntt@gmail.com
Phòng kinh doanh XNK
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thọ
  0243.756.4415
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng kinh doanh tổng hợp
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Tuấn Anh
  0243.756.4415
  thangtn.mtx@gmail.com

Quảng cáo

Hòm thư

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII 2018

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII - 2018

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII - 2018

Phát biểu điều hành Hội nghị- Chủ tịch hội đồng quản trị Matexim - Ông Vũ Từ Công

Phát biểu tổng kết hoạt động kinh doanh công ty - Tổng giám đốc công ty - Ông Văn Đình Quân

Thư ký hội nghị - Trưởng phòng TC-HC công ty - Ông Vũ Văn Long

Chia sẻ cùng hội nghị - Phó tổng giám đốc công ty - Ông Tống Ngọc Thắng

Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch 2018 - Trường phòng sản xuất công ty - Ông Đỗ Thành Chung

Báo cáo hoạt động tài chính - Trưởng phòng tài chính công ty - Bà Vũ Thị Thanh Thủy

Báo cáo của Ban kiểm soát - Trưởng ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Chính

Chia sẽ cùng hội nghị - Nguyên phó giám đốc công ty - Ông Nguyễn Xuân Long

 

 Bình luận

Đối tác
trở lên