Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thời gian: 08h30, ngày 29 tháng 6 năm 2021 (thứ ba).

2. Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 Tòa nhà MATEXIM Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu 1

Tài liệu 2

Tài liêu 3

Công ty trân trọng thông báo!Bình luận

Đối tác
trở lên