Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Long
  043.756.4241
  longvv@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mrs. Thủy
  043.756.4717
  vthuy7608@gmail.com
Phòng kỹ thuật vận tải
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thắng
  0915555368
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng sản xuất
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Chung
  0243.755.7740
  dothanhchung81@gmail.com
Phòng kinh doanh kim khí
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thắng
  0243.7564 415
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng kinh doanh thiết bị
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Thắng
  043.756.4415
  thangtn.ntt@gmail.com
Phòng kinh doanh XNK
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Thọ
  0243.756.4415
  thangtn.mtx@gmail.com
Phòng kinh doanh tổng hợp
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr. Tuấn Anh
  0243.756.4415
  thangtn.mtx@gmail.com

Quảng cáo

Hòm thư

Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Head Honda Matexim 1 2018

Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Head Honda Matexim 1 - 2018

Phát biểu chia sẻ và chúc mừng Head honda matexim1 của đ/c Chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Lời chúc mừng cùng sự chia sẽ đầy tâm huyết của đ/c Nguyễn Trường Tộ nguyên giám đốc công ty

Trao quà tặng lưu niệm cho Head Honda Matexim1 đ/c: Chủ tịch đồng quản trị & Tổng giám đốc công ty Văn Đình Quân.

Nâng cốc chúc mừng và khai mạc buổi lễ đ/c Phạm Tường Long, Giám đốc XN kinh doanh xe và phụ tùng

 

 

 

 

 Bình luận

Đối tác
trở lên