Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mr. Chung
  0243.756.4415
  chungdt.phcth@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Head Honda Matexim 1 2018

Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Head Honda Matexim 1 - 2018

Phát biểu chia sẻ và chúc mừng Head honda matexim1 của đ/c Chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Lời chúc mừng cùng sự chia sẽ đầy tâm huyết của đ/c Nguyễn Trường Tộ nguyên giám đốc công ty

Trao quà tặng lưu niệm cho Head Honda Matexim1 đ/c: Chủ tịch đồng quản trị & Tổng giám đốc công ty Văn Đình Quân.

Nâng cốc chúc mừng và khai mạc buổi lễ đ/c Phạm Tường Long, Giám đốc XN kinh doanh xe và phụ tùng

 

 

 

 

 Bình luận

Đối tác
trở lên