Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi VEAM 2018

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2018. 

Ban lãnh đạo cùng các thành viên tham gia hội thiCán bộ công nhân viên Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và PCCN năm 2018. Tham gia hội thi AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI lần thứ VII - 2018 do Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức.Bình luận

Đối tác
trở lên