Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ lần thứ XXIII Nhiệm kỳ 2020 2025

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vặt tư và Thiết bị Toàn bộ lần thứ XXIII- Nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng ủy quận Bắc Từ Liêm chúc mừng đại hội Đảng bộ công ty

Đại biểu dự đại hội Đảng công ty

Lãnh đạo Đảng bộ cấp trên phát biểu chỉ đạo đaị hội Đảng công tyBình luận

Đối tác
trở lên