Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ Chào xuân mới Canh tý 2020

Ngày 30/01/2020 Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ tổ chức khai xuân năm mới Canh tý 2020.

Tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty chào xuân mới Canh tý - 2020Bình luận

Đối tác
trở lên