Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Cải cách thủ tục hải quan giảm thời gian và tạo thuận lợi thương mại

Những hoạt động nằm trong lộ trình và kế hoạch tổng thể về phát triển quan hệ đối tác dịch vụ Hải quan, là một trong những nỗ lực của ngành Hải quan thời gian gần đây nhằm cải cách thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan và tạo thuận lợi thương mại.

Tham vấn là một trong các giải pháp giúp cơ quan Hải quan và doanh nghiệp dịch vụ Hải Quan cùng tham gia thảo luận, giải quyết các vấn đề, vướng mắc trong hiện tại và tương lai. Thông qua tham vấn, các bên sẽ có điều kiện thấy rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc đề xuất các giải pháp.

Chính vì thế, hội nghị đã giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu về nhiệm vụ và hoạt động của nhóm công tác Hải quan, vai trò và lợi ích của công tác tham vấn đối với các bên liên quan, đặc biệt là vai trò ngày càng quan trọng của dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Hải quan.

Có nhiều giải pháp để tăng cường quan hệ giữa dịch vụ Hải quan với dịch vụ xuất nhập khẩu, có thể là gián tiếp qua các tổ chức, hiệp hội hoặc trực tiếp giữa xuất nhập khẩu với hải quan. Làm được như vậy thì ngay khi có những vướng mắc, hai bên đều có thể tham vấn cho nhau, một là kiến nghị để thay đổi những chính sách, thủ tục không còn phù hợp với thực tế; hai là giải quyết những tình huống phát sinh trong khuôn khổ pháp luật, giúp dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa đưa nguyên vật liệu vào phục vụ sản xuất nhanh chóng.

Nói về việc giải quyết những vướng mắc giữa xuất nhập khẩu với hải quan, ông Vũ Ngọc Anh cho rằng, luôn tồn tại những vướng mắc như về đường truyền, sự cố, vướng do chương trình quản lý của doanh nghiệp và hải quan chưa tương thích, hoặc những vướng mắc sau khi đã phát sinh thủ tục hải quan như: thủ tục thuế, giám sát dịch vụ hải quan… Còn về cơ bản, hệ thống thông quan tự động VNACCS-VCIS đã thực hiện thông suốt.

Quan hệ đối tác giữa hải quan và dịch vụ xuất nhập khẩu ngày càng được cải thiện sẽ đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư. Một hội thảo tương tự cho các dịch vụ hải quan phía Nam sẽ được tổ chức tại TP.HCM.

Sau đó, USAID sẽ tiếp tục cộng tác với Tổng cục Hải quan nhằm nâng cao năng lực thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi và các cơ quan liên quan.Bình luận

Đối tác
trở lên