Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Tiện ích

Thời tiết
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23.00
THB 690.67
SGD 17.00
SEK 2.00
RUB 248.80
NOK 2.00
MYR 5.00
KWD 80.00
KRW 18.84
JPY 169.28
INR 297.75
HKD 3.00
GBP 30.00
EUR 26.00
DKK 3.00
CHF 27.00
CAD 17.00

Quảng cáo

Trưởng phòng: Ông Đỗ Thành Chung

Điện thoại:  0243.756.4241 - Fax: 043.756.4416

Mobile: 091.290.1089 - Email: chungdt.phcth@matexim.com.vn

------------------------------------------------------------------------

I. CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

- Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

- Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

II. NHIỆM VỤ:

 1, Công tác văn phòng:

- Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của  phòng.

- Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

- Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

- Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

- Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời,  an toàn.

2. Công tác tổ chức, chế độ chính sách: giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể là:

- Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

- Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

- Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

- Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

- Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

3, Công tác bảo hộ lao động.

- Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

- Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì  việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động

 4, Công tác bảo vệ:

- Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  trị an trong toàn công ty.

- Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

- Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

 5, Công tác phục vụ:

- Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

- Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ  công tác văn phòng

- Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

 6, Công tác khác:

Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của Tổng Giám đốc công ty

 

Đối tác
trở lên