Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Long
  043.756.4241
  longvv@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mrs. Thủy
  043.756.4717
  vthuy7608@gmail.com
Phòng kỹ thuật vận tải
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Huy
  0913.379.428
  duongnt@matexim.com.vn
Phòng sản xuất
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Chung
  043.755.7740
  dothanhchung81@gmail.com
Phòng kinh doanh kim khí
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Hải
  043.756.3863
  vuhaisteel@yahoo.com
Phòng kinh doanh thiết bị
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Thắng
  043.755.4415
  thangtn.ntt@gmail.com
Phòng kinh doanh XNK
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Mai
  043.755.4415
  mateximtx@vnn.vn
Phòng kinh doanh tổng hợp
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Hiên
  +84-4-7553022/
  kdthmatexim@vnn.vn

Quảng cáo

Hòm thư

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ tại CTCP Matexim Thăng Long

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ tại CTCP Matexim Thăng Long

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank trân trọng thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ tại Công ty Cổ phần Matexim Thăng Long được tổ chức vào ngày 07 tháng 4 năm 2015 như sau:

THÔNG TIN PHÁT HÀNH

§  Tổ chức chào bán

:

Công ty Cổ Phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

§  Số lượng cổ phần đấu giá

:

27.180 cổ phần (cả lô)

§  Mệnh giá

:

100.000 đồng/cổ phần (Một trăm nghìn đồng/cổ phần)

§  Giá khởi điểm

:

150.000 đồng/cổ phần (Một trăm năm mươi nghìn đồng/cổ phần)

§  Thời hạn nộp phiếu đấu giá

:

Chậm nhất vào 16h00, ngày 06/4/2015 tại Công ty Chứng khoán Maritime Bank dưới hình thức gửi thư đảm bảo.

Chậm nhất vào 10h15, ngày 07/4/2015 tại Công ty Chứng khoán Maritime Bank dưới hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu;

§  Thời gian tổ chức đấu giá

:

10h00 ngày 07 tháng 4 năm 2015

§  Địa điểm tổ chức đấu giá

:

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank

Tháp A tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

STT

Diễn giải

Số lượng

Đơn vị

1

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá

4

nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư trong nước

4

 

 

Nhà đầu tư cá nhân

3

nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức

1

nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư nước ngoài

0

nhà đầu tư

2

Tổng khối lượng cổ phần được đăng ký mua

108.720

cổ phần

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank trân trọng thông báo.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 Chi tiết thông báo xin vui lòng tham khảo tại đây Bình luận

Đối tác
trở lên